IT Prosjekt
PORTFOLIO MANAGMENT

Man and woman

Bistand

eLogic har erfaring med å drive små og store IT prosjekter i Norge og flere andre land. For å drive frem et prosjekt med forventet resultat, kreves god kompetanse og lang erfaring. eLogic har dette, samt kjennskap til mange spesialverktøy for selve prosjektgjennomføringen. Ingen prosjekter er like, og det krever at man har beslutningsdyktig ledelse for at deres prosjekter kommer i mål til avtalt tid, avtalt pris og med forventet resultat. eLogic ønsker å være deres nøkkel til suksess i deres prosjekter!


SIDENE ER UNDER KONSTRUKSJON!

Kontinuerlig forbedring
LØSNING & INNKJØP

Man on beach

Nøkkelen til suksess

Kontinuerlig forbedring er for de fleste bedrifter nøkkelen til suksess. Det kreves mye å tilpasse seg til marked og generell utvikling, spesielt innenfor IT løsninger. Det kreves planlegging for å klare dette, og man må ha evnen til å se utfordringene se inn i «glasskula». Skippertak blir ofte kostbart, fordi man gjennom forhastede beslutninger får for lite tid til å evaluere og gjøre de rette valgene. Man er også avhengig av at prosesser og IT verktøy er de rette til å håndtere endringene. eLogic ønsker å bli deres partner for å sikre at deres bedrift kan holde et jevnt fokus på kontinuerlig forbedring.

Leveranse/Innkjøp

elogic har bred erfaring med å bistå både private og
offentlige virksomheter i å etablere helhetlige innkjøpsfunksjoner. Elogic har gjennom sin assistanse bidratt til betydelige kostnadsreduksjoner. Sammen med våre klienter har vi bidratt til å løfte virksomheter ved å ta de riktige avgjørelsene.

Rådgivning
FULL SERVICE

Picture under radgivning

Styring og kontroll

eLogic tilbyr rådgivning innen prosjektledelse, valg av IT løsninger, utfordringer innen prosesser, og vi bestreber oss alltid med å gi kreative løsinger til utfordringer som kan virke «umulige» å løse. eLogic tilbyr fornuftig løsninger, som er i tråd med de rammer du som kunde ønsker. En av de dyreste avgjørelsene man tar, er avgjørelser som utføres på grunnlag som ikke er godt nok planlagt.